Infó

 
 
Papírpénz Tartásfokai
 
 
Az oldalon feltüntetett rövidítések, felhasznált irodalmak: 
 
ÉH -  Unger Emil: Magyar Éremhatározó I-II-III.
H -    Huszár Lajos: Münzkatalog Ungarn
CNH - Dr.Réthy László: Corpus Nummorum Hungarie
ÉK -  /Adamo/ Adamovszky István: Magyar Érme Katalógus 997-1307
ÉK -  /Adamo/ Adamovszky István: Magyar Érme Katalógus 1790-2020
Adamo - Adamovszky István: Magyar Bankjegy Katalógus 1846-2009
Adamo - Adamovszky István: Magyar Bankjegy Katalógus 1759-1925
Adamo - Adamovszky István: Magyar Bankjegy Katalógus 1926-2009
RIC  - The Roman Imperial Coinage 
CNA - Bernhard Koch: Corpus Nummorum Austriacorum
Opitz - Tóth Csaba - Kiss József Géza - Fekete András: Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa I-II-III.
EK - Lengyel András: Ezüstkönyv I-II.
Probszt - Salzburg
Lu - A.Luschin von Ebengreuth: Wiener Pfenninge
 
 
Az érmék TARTÁSFOKOTÁT egy skálán jelöltük, amellyel az érme állapotát és ritkaságát értékeltük. Az érintetlen vagy rendkívül ritka érmeket ( UNC és R, RR, RRR, UNICUM ) jelzéssel láttuk el.
Minden termékünkre Garanciát vállalunk!
Vásárlás előtt inkább írjon nekünk ha kérdése merülne fel!
 
Miért nem postázunk külföldre?
 
JOGSZABÁLY
 A kultúrális örökség védelméről szóló törvény értelmében 2004. május 1-jétől Magyarországon is alkalmazni kell - a magyar jogszabályok mellett - az Európai Unió vonatkozó előírásait. A kétféle szabályozás egymással összhangban van, egymást kiegészítik.
Ennek megfelelően Magyarország területéről 50 évnél régebbi műtárgy az EU csatlakozást követően is akár az EU területén kívülre, akár más EU tagállamba is csak engedéllyel vihető ki!
Kiviteli engedélyköteles tárgyak köre
Kizárólag a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével lehet az ország területéről kivinni azokat a kulturális javakat, melyek:   a) a - jogszabály szerint - levéltári iratanyagnak, maradandó értékű magániratnak vagy irategyüttesnek minősülnek, továbbá
b) 50 évnél régebbiek,
c) a muzeális intézmények és levéltárak nyilvántartásában szerepelnek,
d) a könyvtárakban múzeális dokumentumként őrzik,
e) védetté lettek nyilvánítva.
Kultúrális javak körébe tartozik: az élettelen és élő természet keletkezésének, fejlődésének, az emberiség, a magyar nemzet, Magyarország történelmének kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi, hang rögzített, írásos emlékei és egyéb bizonyítékai, valamint a művészeti alkotások. 
A kultúrális javakra kiadott kiviteli engedély nem mentesít az esetleg más jogszabályokban előírt engedélyezési eljárások alól.
Nem engedélyköteles kultúrális javak kivitele
Kérelemre a Hivatal a meghatározott nyomtatványon igazolja, hogy a kivinni szándékozott tárgy nem tartozik az engedélyköteles javak körébe. (Az igazolás iránti kérelem szabályai megegyeznek a kiviteli engedélykérelem szabályaival.)
 
Magyarország területéről végleges kiviteli tilalom alá eső tárgyak köre
 A végleges kiviteli tilalom alá eső kultúrális javak köre kiterjed: 
a) a muzeális intézményekben és a levéltárakban - valamint a könyvtárakban muzeális dokumentumként - őrzött kultúrális javakra;
b) védetté nyilvánított tárgyakra;
c) a miniszter által kiviteli tilalom alá sorolt tárgyakra;
d) a Magyarország területéről származó régészeti leletekre;
e) a műemlékek, valamint a kultúrális javak alkotórészeire, tartozékaira;
f) a kiemelkedő kultúrális értéket képviselő ásványtani és őslénytani leletekre.
 Fontos megjegyezni, hogy a Magyarországon védetté nyilvánított műtárgyak véglegesen továbbra sem vihetők ki az ország területéről (más EU tagállamba sem!), valamint az EU-s szabályozás értelmében a más tagállamokban kiviteli tilalom alá eső műtárgyak sem kaphatnak kiviteli engedélyt.
A kivitelre vonatkozó szabályok megsértése a kulturális javakra vonatkozó szabályok megsértése örökségvédelmi bírságot (Kövtv. 82-85.§), ill. büntető szankciókat (Btk. 216/B. §) vonhat maga után.
 Az engedély nélküli kivitel jogkövetkezményei 
 Fontos tudni, hogy a kulturális örökségvédelmi hatóság 10 000 forinttól 250 millió forintig terjedő örökségvédelmi bírsággal is sújthatja az engedély nélküli kivitelt. 
Ezen túlmenően, aki kulturális javak körébe tartozó és kiviteli engedélyhez kötött tárgyat engedély nélkül külföldre juttat, vagy a kiviteli engedély kereteit túllépi bűncselekményt követ el (a tényállás elnevezése: visszaélés kulturális javakkal bűntette), és akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető!
 
Működési engedély száma:MKEH-NEHITI-PR8361